Kontakt

Kontakt

Opublikowano w Informacje

Urząd Miasta Tarnowa

ul. Mickiewicza 2,
33-100 Tarnów

Centrum Informacji

Rynek 7,
33-100 Tarnów

Zarząd Okręgowy PiS

ul. Rybna 5/3,
33-100 Tarnów

Informacje o stronie

Adam Iwaniec

  • +48 504 239 497

Kazimierz Koprowski dr nauk humanistycznych

Opublikowano w Informacje

Kazimierz KoprowskiOdbył studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim a wyższe magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie (dzisiaj Uniwersytet Pedagogiczny). Ponadto ukończył studia podyplomowe w zakresie Zarządzania i Marketingu oraz studia podyplomowe z Zarządzania i przedsiębiorczości w oświacie. Członek, założyciel Oddziału Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej. Inicjator i założyciel Tarnowskiego Stowarzyszenia Jana Pawła II. Honorowy Prezes Parafialnego Uczniowskiego Klubu Sportowego "Karolina". Wieloletni przewodniczący Rady Parafialnej przy Parafii pw. Bł. Karoliny w Tarnowie. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie.

Wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 23 im. Jana Pawła II w Tarnowie i Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II w Wojniczu. Wykładowca prawa oświatowego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. W latach 1995-2003 Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu w Urzędzie Miasta Tarnowa. Twórca Tarnowskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego. Wdrożył i przeprowadził reformę oświaty w Tarnowie w latach 1999-2002. W latach 2005 - 2007 Dyrektor Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży "KANA" w Tarnowie powołany przez Biskupa Ordynariusza Tarnowskiego. Radny Rady Miejskiej w Tarnowie w latach 1994 - 1998, 2006 - 2007, 2010 - 2014. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w latach 1994 - 1998, 2013 - 2014. Zastępca Prezydenta Miasta Tarnowa w latach 2007-2010.

Doświadczony samorządowiec, społecznik i przyjaciel młodzieży. Odznaczony: Srebrną Honorową Odznaką Przyjaciół Harcerstwa, Odznaką Przyjaciel Dziecka, medalem "Za Zasługi dla Obronności Kraju", oraz wieloma innymi. Żona Barbara, ojciec dwóch synów Arkadiusza i Kamila.