Słowno wstępne

Jestem otwarty na współpracę z organizacjami, osobami prywatnymi a także instytucjami samorządowymi jak i państwowymi, które działają na rzecz rozwoju miasta i regionu. Liczę, iż na łamach mojego portalu najciekawsze informacje , pomysły i inspiracje znajdą swoje miejsce. Niech ten elektroniczny przekaz będzie wizytówką mojej osoby i sympatyków "Regionu tarnowskiego".

Kazimierz Koprowski
Kandydat na Prezydenta Miasta Tarnowa

Bezpieczeństwo mieszkańców Tarnowa

 2018-10-19

Ze względu na coraz większą liczbę aut, nasze miasto boryka się z problemem dużego natężenia ruchu kołowego na ulicach. Sytuacja ta prowadzi do zwiększenia czasu potrzebnego do przemieszczenia się z jednego punktu miasta do drugiego, co rodzi frustrację wśród kierowców i stwarza niebezpieczeństwo. Wydłużony czas przejazdu oraz liczne postoje w zakorkowanych ulicach przekładają się na pogorszenie jakości powietrza. Jedną z prób rozwiązania tego problemu jest odpowiednia organizacja ruchu pojazdów, a zwłaszcza miejsc newralgicznych takich jak skrzyżowania. Coraz częściej do sterowania sygnalizacją świetlną wykorzystuje się inteligentne moduły, które dają możliwość reakcji sygnalizacji na danym skrzyżowaniu, w zależności od aktualnego natężenia ruchu. Mając w swoim programie aspekty bezpieczeństa naszych obywateli, skłaniam się do budowy i realizacji inteligentnych skrzyżowań świetlnych. Doceniam każdy wysiłek włożony przez samorząd poprzez realizację rozwiązań komunikacyjnych w naszym mieście poprawiające bezpieczeństwo obywateli.

Minister Elżbieta Rafalska w Tarnowie

2018-10-17

Minister Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, na moje zaproszenie gościła w Tarnowie.

Wydatne wsparcie dla rodzin, osób niepełnosprawnych, a także kontynuacja w najbliższych latach programów rządowych pomocy dla najuboższych. Te zapewnienia padły podczas spotkania minister Elżbiety Rafalskiej z mieszkańcami Tarnowa. Minister nawiązała do czołowych programów społecznych Prawa i Sprawiedliwości – w tym przede wszystkim „Rodziny 500 +”. Elżbieta Rafalska zadeklarowała że, rządowi zależy na sprawiedliwym podziale środków i niwelowaniu różnić społecznych oraz ekonomicznych między dużymi miastami i małymi gminami miejsko – wiejskimi.

Zaproszony gość omówił też, kwestię polityki senioralnej – czyli m.in. programu „Leki 75 +” oraz budowy domów i klubów seniora.  My widzimy, że samorządy powinny mieć większą zachętę do realizacji rozmaitych zadań społecznych.  Minister Rafalska podczas spotkania w Tarnowie zwróciła też uwagę na rolę samorządu. "To nie jest jedynie rola rządu i pieniędzy rządowych.

Samorządy także same powinny zabezpieczać w swoich budżetach pieniądze na ten cel" - podkreślała. Rząd dołoży wszelkich środków dla samorządów, by powstawały place zabaw, domy seniorów, zewnętrzne siłownie itp.

Otrzymałem wsparcie od minister Rafalskiej, w zakresie proponowanych projektów dotyczących  rodziny i seniorów w Tarnowie.

"Proszę o pomoc, abyśmy w Tarnowie jako społeczeństwo stanęli na nogi"

PRZYJACIEL TARNOWSKIEJ MŁODZIEŻY

 2018-10-12

 Do Pana Oliwiera Hynka Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Wysoko sobie cenię przyznanie tytułu "PRZYJACIEL TARNOWSKIEJ MŁODZIEŻY". Uhonorowanie mnie tym tytułem jest wielkim wyróżnieniem, zwłaszcza, że otrzymałem go w okresie gdy przestałem pełnić funkcję radnego i przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnowie. Praca na rzecz młodzieży dawała mi wielką satysfakcję, poczucie dobrze spełnionego obowiązku oraz przyczyniła się do poważnego zwiększenia aktywności przedstawicieli uczniów poszczególnych szkół w Radzie Młodzieżowej. Z perspektywy czasu, mogę jednoznacznie stwierdzić, że moje działania w kierunku uchwalenia nowego statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej i przeprowadzenia wyborów wg nowych zasad było bardzo dobrym rozwiązaniem.

Mikołaj Wild w Tarnowie

 2018-10-10

Na moje zaproszenie, gościł w Tarnowie Mikołaj Wild -  Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP.

Podczas spotkania z mieszkańcami regionu tarnowskiego, zaproszony gość poinformował przybyłych  uczestników spotkania o strategicznych planach i działaniach rządu. Nadmienił, że rząd kładzie nacisk na rozbudowę sieci komunikacyjnej, zwłaszcza kolejowej. Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury zapewnił, że szerokie plany inwestycyjne zawiera właśnie program Centralny Port Komunikacyjny (CPK). Dodał, że priorytetem będzie budowa linii  kolejowej Piekiełko  - Podłęże.

Kolejne dwa, czyli modernizacja linii Nowy Sącz - Chabówka i budowa nowej trasy z Tymbarku do Podłęża, będzie już realizowana w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Pełnomocnik rządu jest przekonany, że będzie możliwe pozyskanie środków na wsparcie kolejnych etapów. Dla regionu tarnowskiego, istotna jest deklaracja  budowy  linii kolejowej do Nowego Sącza, po nowym śladzie do roku 2035r.

CPK dla Tarnowa

Rozważa się też, poszerzenie i remont drogi krajowej nr 73 w kierunku Szczucina. Pan Sekretarz stanu zadeklarował pomoc przy realizacji projektów komunikacyjnych i infrastrukturalnych w Tarnowie.

 

Centrum Nauki Szczepanik

 2018-09-13

Centrum Nauki Szczepanik w opustoszałym budynku dworca PKP w Mościcach – to moja propozycja którą, zaprezentowałem w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie podczas mobilnej wystawy Centrum Nauki Kopernik. Mobilną wystawę, która przyjechała do naszego miasta tzw. „Naukobusem” odwiedziło przeszło tysiąc młodych osób. Z zapałem rozwiązywali łamigłówki, poznawali wnętrze człowieka, doświadczali ogromnej mocy ciśnienia powietrza na Półkulach Magdeburskich, działania energii kinetycznej jak również sprawdzali swoją pamięć czy swój słuch.

wSieci.pl

Niezalezna.pl

Źródła nie znaleziono