Artykuły

Tadeusz Tertil - prawdziwy ojciec miasta Tarnowa

Opublikowano w Artykuły

Tarnowski burmistrz sprawował swój urząd w latach burzliwych i trudnych, w okresie wzmożonych napięć politycznych, zagubienia i zamętu spowodowanego wojenną zawieruchą i wreszcie równie gorączkowym i niestabilnym czasie pierwszych lat wolności .Doktor Tertil był wyjątkową postacią na arenie dziejów naszego miasta. Wielki patriota, budowniczy obiektów użyteczności publicznej, architekt, ?Samarytanin ubogich? z Tarnowem związany był nierozerwalnie, mimo iż z niego się nie wywodził.